Πολιτική Απορρήτου

Η Telesima και το προσωπικό της σεβόμαστε πραγματικά την ιδιωτικότητά σας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και ισχύει για τους ιστότοπους στις διεύθυνσεις https://telesima.com ("Ιστοσελίδα") και της πλατφόρμας ιχνηλάτησης της Telesima https://telesima.net.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη / χρήστη των υπηρεσιών της Telesima υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000), του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) καθώς και στον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμβουλεύουμε τους πελάτες /χρήστες των δικτυακών τόπων της Telesima να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους τους συνεπάγεται αποδοχή όλων των πιθανών τροποποιήσεων.

Όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, συλλέγουμε μόνο απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες που χρειάζονται για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα και θα σας ενημερώσουμε για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

 1. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

  Η Telesima προβαίνει στη συλλογή προσωπικών στοιχείων των πελατών /χρηστών τα οποία οι ίδιοι οικειοθελώς καταχωρούν, και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των στοιχείων και την προστασία αυτών, τα οποία κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο αν αυτό επιτρέπεται ή επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.

  Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό τόπο εξαρτώνται κάθε φορά από την υπηρεσία που επιθυμεί ο εκάστοτε επισκέπτης/χρηστης να χρησιμοποιήσει και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ΔΟΥ, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) δεδομένα τηλεμετρίας - ιχνηλάτησης. Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον πελάτη /χρήστη. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητα για την χρήση των υπηρεσίών καθώς και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών), διατηρούνται στο αρχείο της Telesima και ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

  Οι πελάτες/χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στα site's της Telesima χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση. Η Telesima διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την παράβαση των προαναφερθέντων όρων , να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό πρόσβασης ή να προβεί σε τερματισμό της παροχής υπηρεσιών προς το πελάτη/χρήστη. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης /χρήστης των δικτυακών τόπων της Telesima έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης ή διαγραφής) σχετικά με εκάστοτε τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

  Δεν καταχωρούνται και δεν ζητούνται ποτέ πληροφορίες πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών για οποιαδήποτε πληρωμή των υπηρεσιών και των προιόντων που παρέχει η Telesima.

  Επιπλέον, η Telesima συλλέγει πληροφορίες όταν μας επισκέπτεσθε διαδικτυακά, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε, σχετικά με το πώς ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τον τύπο του περιεχομένου που προβάλλεται ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του.Ακόμα, η Telesima συλλέγει πληροφορίες από ή σχετικά με τις συσκευές μέσω των οποίων ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει εκχωρήσει.

 2. Χρήση προσωπικών πληροφοριών

  Οι προσωπικές πληροφορίες των πελατών/χρηστών του ιστότοπου χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή όπως υποδεικνύεται όταν υποβάλλονται ή συλλέγονται. Μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης ή πληροφορίες όπως ένα προϊόν ή υπηρεσία που ζητήσατε, ενημερωτικό δελτίο ή ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Η Telesima μπορεί να συσχετίσει τις πληροφορίες που συλλέγει από τις διάφορες συσκευές του Χρήστη, καθώς αυτό συμβάλλει στη συνέπεια των παρεχόμενων Υπηρεσιών. Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε την διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα του Ιστοτόπου και να αποτιμάμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών μας.

  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται απο τις συσκευές ιχνηλάτησης του ιστότοπου χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών των πελατών/χρηστών και είναι αποκλειστικά προσβάσιμα και επεξεργάσιμα απο αυτούς.

  Όταν χρησιμοποιείτε Ιστοσελίδα της Telesima συμπεριλαμβανομένης και για οποιαδήποτε παραγγελία προϊόντος, ή ερωτήματος θα παράσχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τέτοιες πληροφορίες για την επεξεργασία τέτοιων εντολών και συναφών ενεργειών που απαιτούνται από τη συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και εμάς. Περαιτέρω, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε περιστασιακά το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας στείλουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Telesima που νομίζουμε ότι μπορεί να βρείτε πολύτιμες.

 3. Χρήση cookies

  Τα site's της Telesima χρησιμοποιούν cookies για την αναγνώριση του πελάτη / χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες τους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στα site's της Telesima. για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες των site's της Telesima είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους ενημέρωσης. Ο επισκέπτης / χρήστης των site's της Telesima μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων στα site's της Telesima δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 4. Προστασία προσωπικών πληροφοριών

  Η Telesima λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του Χρήστη. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι ασφαλείς και απόρρητες. Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε.

  Ωστόσο, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είναι τέλειο ή αδιαπέραστο. Επίσης δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις ενέργειες άλλων χρηστών με τους οποίους μπορεί να έχετε επιλέξει να μοιραστείτε τα στοιχεία πρόσβασης και τις πληροφορίες σας.

  Για την είσοδο στην ιστοσελίδα της Telesima χρησιμοποιούνται δύο πεδία για την αναγνώρισή του Χρήστη: το Αναγνωριστικό Εισόδου (e-mail) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στο λογαριασμό του. Ο Χρήστης είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του μέσω του ανωτέρω μυστικού κωδικού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς του και την απόκρυψη του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση της Telesima, αλλιώς η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη χρήση του από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Telesima συνιστά, για λόγους ασφαλείας, ο Χρήστης να αλλάζει το password του κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγει τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης ή τηλέφωνο). Επίσης, προτείνεται να χρησιμοποιείτε εκτός από γράμματα και αριθμούς και σύμβολα (π.χ.$^*#@!_) κατά τη δημιουργία του password.

  Η Ανάκτηση / Αλλαγή κωδικού γίνεται αυτόματα μέσα απο την ιστοσελίδα της Telesima και αποστέλλεται σύνδεσμος που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάκτησης αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί απο τον πελάτη /χρήστη και δεν δύναται να παρέμβει προσωπικό της εταιρίας.

  Ο Χρήστης για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων του, θα πρέπει ο ίδιος να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή αυτών, αλλά ούτε και των στοιχείων πρόσβασης σε αυτά, σε τρίτα πρόσωπα.

 5. Κρυπτογράφηση - Ελεγχόμενη Πρόσβαση

  Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-256bit.Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας, ώστε αυτή να φτάσει ασφαλής στον αποδέκτη της.

  Η πρόσβαση στα συστήματα της Telesima (servers) ελέγχεται από τείχος προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρίας.

 6. Διατήρηση δεδομένων

  Η Telesima διατηρεί τις πληροφορίες σας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας στην Telesima παραμένει ενεργός ή όπως απαιτείται προκειμένου να σας παρέχει τις Υπηρεσίες. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιεί η Telesima τις πληροφορίες σας για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες, μπορείτε κατόπιν αιτήματος να κλείσετε τον λογαριασμό σας και η Telesima θα διαγράψει τις πληροφορίες που κατέχει σχετικά με εσάς, εκτός εάν η Telesima χρειάζεται να διατηρήσει και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας προκειμένου να ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις της, να διευθετήσει διενέξεις και να εφαρμόσει τις μεταξύ μας συμφωνίες.

 7. Προστασία του απορρήτου των παιδιών

  Οι Υπηρεσίες που παρέχουμε προορίζονται για το γενικό κοινό. Δεν συλλέγουμε, δεν χρησιμοποιούμε και δεν κοινοποιούμε εν γνώσει μας πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευλόγως για την ταυτοποίηση παιδιών ηλικίας μικρότερης των 16 ετών, χωρίς την προγενέστερη συγκατάθεση των γονέων τους ή κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

 8. Απόσυρση συγκατάθεσης

  Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την από μέρους μας επεξεργασία των πληροφοριών σας και την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών που παρέχουμε, οποιαδήποτε στιγμή.

  Όπως μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας αλληλεπιδρώντας με τις Υπηρεσίες μας, μπορείτε επίσης να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας μέσω των Υπηρεσιών που παρέχουμε. Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τα δεδομένα των συσκευών ιχνηλάτησης που σας ανήκουν μέσα απο τον λογαριασμό σας στην Telesima ή κατόπιν αιτήματος το σύνολο του λογαριασμού σας και εμείς σε εύλογο χρονικό διάστημα θα διαγράψουμε τις πληροφορίες σας.

  Αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή την κοινοποίηση των πληροφοριών σας για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες (ή οποιεσδήποτε από) τις Υπηρεσίες και εμείς ενδέχεται να μην έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε όλες (ή οποιεσδήποτε από) τις Υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής απορρήτου και των Όρων παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας αφού αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, εάν υπάρχει νομική βάση για να το κάνουμε αυτό ή εάν η απόσυρση της συγκατάθεσής σας περιοριζόταν σε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να διατηρούμε πληροφορίες εάν χρειάζεται να το κάνουμε προκειμένου να ανταποκριθούμε σε κάποια υποχρέωσή μας απέναντι στον νόμο, για την διευθέτηση διενέξεων και για την εφαρμογή των συμφωνιών μας.

 9. Αλλαγή ιδιοκτησίας

  Εάν η ιδιοκτησία ή ο έλεγχος του συνόλου ή μέρους της Telesima αλλάξει, ως αποτέλεσμα συγχώνευσης, αγοράς ή πώλησης παγίων, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν στον νέο ιδιοκτήτη.

 10. Εξωτερικοί συνδέσμοι

  Η Telesima περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους και εφαρμογές που δημοσιεύονται από άλλους. Σημειώστε ότι δεν έχουμε έλεγχο των πρακτικών απορρήτου τους.

 11. Στοιχεία Επικοινωνίας

  Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παραπάνω Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας:
  Telesima
  Προιόντα και Υπηρεσίες Τηλεμετρίας
  Πύργος Ηλείας Καταραχίου 36
  Web: telesima.com
  Τηλ: 2621028277
  Email: info@telesima.com