Συμβατές συσκευές
Μοντέλα Εταιρεία Server Logo Περιγραφή
ATrack AT5i ,AT1(E), AT1Pro(E), AT5i, AU5i ,AX5(OBDII)
AK7,AX9,AU7,AL1,AL7,AS1,AS3 AY5i
ATrack IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63119
Smiley face ATrack Technology
TZ-AVL02 TZ-AVL03 TZ-AVL05 TZ-AVL08 TZ-AVL09 TZ-AVL10 - TZ-GT08 TZ-GT09 TZ-VN06 AT03 AT06 AT06+ AT09 TZ-AVL201 TZONE IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63045
TZONE

Tzonedigital
begin123456
apn123456 internet
adminip123456 54.246.117.11 63033
fix030s***n123456
gprs123456

800C AL-900S AL-900 AL 900G AL-900E AL-900C GT-06N
VT900X,AL900,VT800,VT600X,VT600
Autoleaders IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63177
Smiley face

AutoLeaders

A000000,011,APN,APN_name,User,Password (APN settings)
A000000,012,54.246.117.11:63177 (TCP server address)
A000000,010,2 (Allow GPRS-connection)
A000000,008,0 (UTC-setup)
KC200, KG200, KG100, KG300 KHD Technology IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63177
KHD Technology

KHD Technology

T360-101A,T360-101P,T360-101E,T360-103,T360-106,T360-108,T360-269
T360-269JT,T360-269B
Amwell IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63177
Amwell

Amwell Technology

PT502 PT100 PT201 PT80 PT95 PT600X PT201 PT521 PT520 PT602 AnioSmart_A510 BOFAN IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63065
Smiley face
GPS103-A, GPS103-B,GPS104,GPS102-B,GPS106-A,GPS106-B,GPS107,GPS301,GPS102
GPS302,GPS303-B,GPS304,GPS303-C,GPS303-D,GPS103-A+,GPS303-A,GPS304-B
CVPL-G204 , SKY 102B TK 102B , GPS306A ,GPS306-ODBII ,TK 3010 ,TK103,TK107GPS306,GPS305
GPS303F/G,GPS103A/B,GPS304A/B,GPS303HI,LM5010 LM5010R LM3010 LM2011 LM4010,306A,303F,TK-102B,GPS105B,A306,GPS303-G
Coban IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63033
Smiley face

Coban Products

begin123456
apn123456 internet
adminip123456 54.246.117.11 63033
fix030s***n123456
gprs123456
Some LM models send for id the deviceid and not the imei(LM5010)

FMBXXX, FM1000,FM1000ST,FM1010,FM1100,FM1110,FM1120FM1121,FM1122,FM1125,FM1200,FM1202FM1204,FM2200
FM3200,FM3300,FM3400,FM3620,FM4100 ,GH3000 ,GH3000
Teltonika IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63085
Smiley face

Teltonika Products

GL100M GL200 GV300N GT200 GT300 GT500 GL300 GL3000W Series, GL300VC GL300W Series GL500 GL505 GL520 GT301 GB100 GMT100 GMT200 GS100,GV200 GV300
GV300VC GV300W GV500 GV500VC GV50LTA GV55 GV55 Lite,GV55VC GV600W GV65 GV65 Plus GV75 GV75W
Queclink IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63039
Queclink

Queclink Products

Gelix Gelix-2 GPS-911(M) AVL-900 AVL-900(R) AVL-900(M)
AVL-901(B) AVL-901(C) AVL-901(D) AVL-921 AVL900-3 3g AVL900-2 GPS-990 GPS-932 AVL-926
Gopass IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63041
Gopass

Gopass Products

CradlePoint IBR600 Cradlepoint IBR1100 CradlePoint IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63041
CradlePoint

CradlePoint Products

MultiConnect rCell M2M IP Modem F7114 Datamax MA100-1010 Multitech IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63041
multitech

Multitech Products

ET-01,ET-06 Easytrack(Kingworld) IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63143
multitech

KingsWorld Products

Mini MT Enfora GSM2448 Enfora MT4000 Enfora IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63047
Enfora

Enfora Products

PG88 S88 PG22 S22 Lantech IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63051
Lantech

Lantech Products

iStartek, VT206, PT33, VT900 3G,VT600 Istartek IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63051
Istartek

Istartek Products

ST200 ST210 ST215 ST215I ST215E ST240 ST230 ST900,ST910 ST-910 ST300 ST310U ST330 ST340 ST350 ST940 ST730,ST600 STU630 STU640 STU650 STU690 ST500 Suntech IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63053
Suntech

Suntech Products

JT600 GP4000 GP5000 GP6000 JT700A JT700B JT700C JT700 JT701 Jointech IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63059
Jointech

Jointech Products

Piligrim PL250,Piligrim 6000N,Piligrim Patrol,Piligrim Stealth,Piligrim Tracker-6000,Piligrim-Z 600,Piligrim Profi Piligrim IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63146
Jointech

Piligrim Products

MiniFinder Pico,EV_07,EV_07P,MiniFinder Atto,EV_601,EV-602,EV-603,EV-606,EV_07P
Zepto GPS,GPS668,SaR-mini,TE-207,TE200
Minifinder IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63150
minifinder

Minifinder Products

HI-605X,HI-604X,HI-603X,HI-602X,HI-602,HI-603,HI-604 Haicom IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63151
haicom

Haicom Products

BOXoptions+,BOXtracker,BOXsolo,BOX iSpot BoxOption IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63153
boxoption

BoxOption Products

ADM100,ADM101,ADM300,ADM700,ADM700 3G,ADM703 3G,ADM710 Neomatica IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63180
Neomatica

Neomatica Products

BlackKite Fleet,BK-FLT-P1 BlackKite IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63179
BlackKite

BlackKite Products

S101+, S101, U101V1, U101, U101v1, MeSafe, Stay Safe Aquila IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63177
Aquila

Aquila Products

Lommy Pro, Lommy Personal, Lommy Eye Flextrack IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63177
Flextrack

Flextrack Products

Cityeasy 520, Cityeasy 009, Cityeasy 006, Cityeasy 007, Cityeasy 202, Cityeasy 306
Cityeasy 100, Cityeasy 200, Cityeasy 302, Cityeasy 008, Cityeasy 201
CityEasy IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63176
boxoption

CityEasy Products

MXT-142,MTC-700,MTC-780,MXT-140,MXT-141,IDP-780,MXT-100,MXT-101,MX-100,TD-50
WT-110,TD-60,G-100,i-MXT
Maxtrack IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63175
Maxtrack

Maxtrack Products

IDD-213G,IDD-212GL,IDD-212B,IDD-213T,IDD-213N/E,IDD-218G,HT-196R,HT-192,MPIP-618
MPIP-619,MPIP-620,PT-718,PT-690,SAT-802
Castel IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63174
castel

Castel Products

LMU-1100 Series,TTU-700 Series,TTU-1200 Series,TTU-2820 Series,LMU-200 Series
LMU-300 Series,LMU-328,LMU-400,LMU-700,LMU-800,LMU-900,LMU-1100,LMU-1200,LMU-2000
LMU-2100,LMU-2600,LMU-2620,LMU-2700,LMU-2720,LMU-3030,LMU-4200,LMU-4520,LMU-5000,MDT-7
CalAmp IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63170
CalAmp

CalAmp Products

G3A,G3S,G6S,G1S,G737,G2P,G717,G777,G91I,G79,G797,G797W,GS16 Gosafe IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63166
gosafe

Gosafe Products

XT-2000G,XT-2060G,XT-2050C,XT-2150,XT-2150G,XT-2160G,XT-2150C,XT-3200,XT-4500G,XT-4560G
XT-4550C,XT-4700,XT-4760,XT-4750C,XT-4860G,XT-4850C,XT-5000,XT-5060,XT-5050C,XT-6200
XT-6260,ST7200
Xirgotech IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63169
Xirgotech

Xirgotech Products

BCE FM Light,BCE FM Light+,BCE FM Blue,BCE FM Blue+,BCE FM Blue+,FM 500Q Bce IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63168
bce

bce Products

AutoFon D,AutoFon SE,AutoFon SE+,StarLine M10,StarLine M11,StarLine M16,StarLine M17, Autofon IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63165
autofon

Autofon Products

T370,T360,T303,T301,T376,T373B,T373A,T371,T366,T363B,T363A,T361 UlboTech IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63170
UlboTech

UlboTech Products

84 VT,86 VT,VT87,87VTU Visiontek IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63157
Visiontek

Visiontek Products

SLS-00886,SLS-012SF,TYN_886,IDU-300 Riti IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63159
Riti

Riti Products

Orion ET-100,Orion OBDtrac,BD-2012,BD-3112 Orion IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63158
Orion

Orion Products

Telic SBC-AVL,Telic SBC3,SBC3,Picotrack,Picotrack IP69 K,Picotrack Endurance Primary,Picotrack Endurance Rechargeable Telic IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63155
Telic

Telic Products

TK115,TK116,GOT08,GOT10,GPT06,K6,K9,TK119,TK121,TK119-3G,TK119-T,GPT09,GPT12
GPT26,GPT06-3G,GPT18,K20,K30,GM06NW,WTR1-T
eeLink IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63152
eelink

eeLink Products

MT-90,MT-100,GPT-69,GT-89,GT-99,XT-007,GMT-368,GVT-369,XT7,GMT-368SQ,GVT-510,GVT-500,GVT-390,GMT368s,MT60-X,MT-90x,MT-60X Megastek IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63079
Jointech

Megastek Products

V680 P10 HC207 VT810 KS168M HC06A TL201 TK118 PT200 PT350,HC508 HC608 HC506 HC301 HC306 HC102 HC509 HC601,HC511, HC208, HC205, HC618 GPS Watch Heacent IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63063
Heacent

Heacent Products

Signal S-2115,Signal S-2117,CH-4713,CH-5703 Navtelecom IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63069
Heacent

Navtelecom Products

TT8750 TT8750+ TT9500 TT9200 TT8850 GSM5108 Skypatrol IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63073
Skypatrol

Skypatrol Products

TLT-2F,V520,TLT-2H,TLT-1C,V690,VSUN3338,TLT-3A,V580,TLT-1B,TLT-2K,TLT-2N,TLT-1F,TLT-8A,TLT-8B,TLT-3A,TLT-1D,TLT-6C-TLT-7B-AT-12A Azure electronics IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63091
Azure

Azure Products

MP80,MT510.MT500,MT600,MT510-G,MT530,MT550,MP10,MP90,MT510G,MC300 Mictrack IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63091
Mictrack

mictrack Products

Moplus,JM01,TR06,GT800,GT06N,TR02,GT07 ,GK301,WeTrack2,GT06F,JV200,GV20,GT06E,Qbit,GT09 ,GS503,GT100,GT350,GT300,GK309E,GT710,GT03A Concox IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63077
Concox Concox Products
sms command:#IP# password #54.246.117.11#63077#
MELIGALEO Devices :port 63049
TZ-GT01 OCT600-SG3 OCT600-CAM OCT800-D OCT800 OCT900-R OCT900,iStartek,T200 GSY007 VT1000 PT03
PT01 MT02 MT01,OCT600,CT04,CT04-R,CT04,CT03,CT01,GT30,P008,VT900,AVL-011,GT-110ZS GT-110ES GT-110M,GT-110K GT-110P,PT30,PT300X PT60 PT03 PST-AVL01 GT30XGT30 VT400 VT310 VT300 GT60 GT30i
MEITRACK Devices:port 63071
MT80 MT88 MT80i MT90 KT90 MVT100 MVT340,MVT380 MVT600 T1 MVT800 T3 TC68 TC68S T322
MEITRACK - MEILIGAO IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port meiligao:63049
Port meitrack: 63071
MEITRACK Meitrack Products
0000,A21,1,54.246.117.11:63049,apnname
0000,A12,1,0
FM-Pro3-R , FM-Pro4 , FM-Tco3,FM-Tco4,FM-Tco4 HCV,FM-Tco4 HCV,Trailer Tracker Ruptela IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63123
Ruptela Ruptela Products
TK102-2,XT107,TK201-2,TK201,XT011,XT009,XT008,TK103-2 Watch Tracker, TK203 TK202 Watch Tracker TK101 Xexun IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63031
Xexun begin123456
apn123456 internet
adminip123456 54.246.117.11 63031
t030s***n123456
306A, 303F,TK-102B,GPS105B,A306,GPS303-G ,TW-MD1101,GPS-103-A
GPS102B
Noname IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63033
unknown

Other Products

EC-546 TT0024 T1024 T1080 T2024 T2124 T12 T4400 T8800 T15400 TK05
TK10 TK15 TK20 T18 T18H T16 P168 TK206 TK207 GT02A
NONAME & CLONE Devices IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63035
unknown
Some models use for id the deviceid and not the imei.
H02 H-02A H-02B TX-2 H-06 H08 GTLT3 NT201 NT202,S31 LK109 LK106 LK208 LK206 LK310 LK206A LK206B MI-G6 CC830
CCTR CCTR-630 AT-18 GRTQ LK210, PT301 VT900 G91S LK209C G-T005 Incutex TK105 RF-V8S
CCRT809 AT-1 LK660 MT-1 CCTR-622G Amparos S4 LK910 LK700 LK710
RF-16V Cantrack-G05 Secumore-G05,Sinotrack ST-901, ST-901A,iTrac MT-1
CLONE Devices 1 IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63057
unknown
GT02 TR02
CLONE Devices 2 IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63075
unknown
GT06, GT06N, GT09, Heacent 908, GT03B,ET100,GT6D,JM08,JT02D,IBGT102
CRX1,JV200,TP06A,BW08.TR06,JI09,GT230,OBD189,ZX612
CLONE Devices 3 IP: 54.246.117.11
Address:gps.telesima.net
Port :63077
unknown