Πλήρη συμβατότητα

Εντοπισμός σε πραγματικό χρόνο

Άμεσες ειδοποιήσεις

Κοινή χρήση συσκευών

Ιστορικό - Αναφορές

Χρέωση ανά χρήση

Βοήθεια - Υποστήριξη